Izletište "Patkovača"

Izletište „Patkovača” nalazi se na desnoj obali rijeke Ukrine, dva kilometra uzvodno od grada Dervente, sa desne strane puta Derventa -Kalenderovci. Nastala je na mjestu gdje Ukrina zbog svog krivudanja formira riječnu plažu dužine oko 150 metara. Plaža je pjeskovita i bogata stablima vrbe.

„Patkovača“ je najznačajnije riječno izletište na Ukrini, sa najdužom tradicijom. Izletište posjećuju najčešće stanovnici Dervente i okoline, te Dervenćani koji žive u dijaspori. Najviše posjeta je tokom ljeta, kada posjetioci dolaze da se kupaju, odmaraju, roštiljaju ili pecaju. Na „Patkovači“ se održavaju Međunarodna likovna kolonija „Patkovača“ i Međunarodni susreti pjesnika „Prljača“, te razni drugi kulturni i sportski događaji.

Jednim dijelom „Patkovače“ gazduje Javana ustanova „Turistička organizacija opštine Derventa“, koja redovno održava i čisti kupalište. Kupalište je opremljeno strujom, gradskom vodom, bungalovima, klupama i stolovima, te malim amfiteatrom.