JU Centar za kulturu - Derventa


Javna ustanova Centar za kulturu Derventa osnovana je 2009. godine, sa ciljem da doprinese podizanju opšte kulture i obrazovanja i afirmiše savremene i tradicionalne kulturne vrijednosti derventske opštine.

Centar za kulturu nalazi se u centru grada, u zgradi bivšeg Doma JNA. Objekat ima oko 3.000 m2 korisne površine, u njemu se nalazi velika sala sa pozornicom od 400 mjesta, mala sala koja je ujedno i galerijski prostor, restoran sa 300 mjesta, učionicama, čitaonicom i bibliotekom.

U Centru za kulturu najčešće se organizuju svečane akademije, priredbe, izložbe, pozorišne i filmske predstave, književne i folklorne večeri i koncerti. Objekat omogućava i organizovanje seminara, kurseva, svečanih ručkova, poslovnih susreta, maturskih svečanosti i drugih manifestacija. Svake sedmice u prosjeku se organizuju tri manifestacije koje prosječno prati oko 150 posjetilaca.

 

Javna ustanova Centar za kulturu Derventa 

Trg oslobođenja 1, 74400 Derventa

00 387 (0)53 333 190

juczkderventa@teol.net

www.juczkderventa.org