Конкурс за избор најбоље пјесме посвећене љепотама вода

08.05.2018.


Српски књижевни клуб „Вихор“ Дервента, поводом  17. Међународних пјесничких сусрета „ПРЉАЧА 2018“ расписује наградни

КОНКУРС

за избор најбоље пјесме посвећене љепотама вода

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

На конкурс се могу пријавити сви пјесници са по једном необјављеном пјесмом у категорији:

1.Пјесма посвећена љепотама вода/по слободном избору/

2.Шаљива ојесма о водама и активностима на ријеци

3.Пјесме на тему „Укрински цвијет“.

 

Радови слати поштом у три примјерка, означене шифром , чије разрјешење се ставља у исту коверту упаковано у мању затворену коверту са рјешењем шифре. У разрјешењу шифре обавезно послати своју адресу, број телефона и мејл адресу. Поред наслова пјесме, обавезно назначити категорију којој пјесма припада.

 

Један аутор може учествовати само са једном необјављеном пјесмом највише 28 редова на задану тему, у супротном радови се неће узимати у обзир.

 

Од пристиглих пјесама стручни жири ће одабрати и прогласити три најбоља рада/једну најбољу пјесму, једну шаљиву пјесму, као и један рад о „укринском воденом цвијету“/за које ће се додијелити повеље и расположиви поклони.

 

Дервентски пјесници могу учествовати у избору за награду само у категорији: шаљива пјесма и „укрински водени цвијет“.

 

Награђене пјесме ће бити објављене у зборнику и радови које жири одабере за похвалу и објаву. Радови у зборнику биће објављени на ћириличном писму.

 

Радове слати најкасније до 15.06.2018. године, на адресу: Српски књижевни клуб „Вихор“ Дервента, н/р предсједника Ненада Симића, Ул. Краља Петра I бб, 74 400 Дервента, РС-БиХ,

са назнаком /за конкурс-„Вихор“/

 

Напомена: Пјеснички сусрети ће се одржати  4. и 5. августа 2018. године у Дервенти. О резултатима конкурса, мјесту одржавања манифестације и сатници учесници конкурса биће обавјештени путем контакта наведеног у пријави на конкурс. Рок за слање пјесама неће се продужавати. Награђени пјесници у обавези су да присуствују манифестацији на којој ће бити званично проглашење и уручивање награда.